Friday, February 7, 2020

Grid System


Tänään oli graafisen suunnittelun teoria toinen päivä.


1. Taitto


Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon.
Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja internetsivuilla. Jokainen näistä taitetaan hieman eri tavoin. Taittamiseen vaikuttavat kohderyhmä, käyttötarkoitus, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu, tuotteen asema ja tavoitteet.Linkkit:2. Grid System


Julkaisun luomisprosessissa malli on ennalta määrätty kaavio, jonka avulla voit kirjoittaa erilaisia tietoja ennalta määrättyihin paikkoihin.
Linkkit:3. Mediakortti


Mediakortti on blogin sähköinen käyntikortti, josta löytyy kaikki blogin oleelliset tiedot tiiviinä pakettina. Se on väline, jonka tarkoitus on kertoa yhteistyötaholle blogisi tiedot mahdollisimman selkeästi, yksinkertaisesti ja kiinnostavasti.
Vaikka mediakortti kulkeekin bloggaajan ja yhteistyökumppanin välillä useimmiten sähköisenä, voi sitä jakaa potentiaalisille yhteistyökumppaneille myös paperiversiona esimerkiksi verkostoitumistilaisuuksissa ja messuilla.Linkkit:4. Symmetrinen Sommitelma / Taito


Sommittelu on esteettisesti miellyttävä, kun sen osat luovat tasapainoisen ja harmoonisen vaikutelman. Harmonia on saavutettu jos sommitelma vaikuttaa vakaalta, eikä synny tarvetta lisätä tai poistaa mitään. Sommittelun tahallinen tai tarkoituksellinen rikkominen voi toimia myös hyvänä tehokeinona teoksessa.
Sommittelun avuksi on luotu sommittelumalleja kuten kontraposto ja kultainen leikkaus. Myöskin sommittelun opettamista varten on laadittu erilaisia sommitteluoppeja. Sommittelusta kolmiulotteisilla elementeillä esimerkiksi kuvanveistossa tai arkkitehtuurissa käytetään sanaa plastinen sommittelu.
Sommittelu on yksi graafisen suunnittelun peruspalikka joka on hallittava hyvin. Se on kuvan tekemisen kannalta välttämätön taito.Linkkit:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Grid System

Tänään oli graafisen suunnittelun teoria toinen päivä. 1. Taitto Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten element...