Wednesday, January 15, 2020

Viola Minerva Virtamo ja Miisa Rotola-Pukkila


Tänään kävimme kuuntelemassa uskomattomien ihmisten luentoja, jotka kertoivat meille kuinka he onnistuivat saavuttamaan unelmansa.

Ensin kuuntelimme Viola Minerva Virtamoa, joka kertoi tiensä kuuluisaksi valokuvaajaksi ja kirjailijaksi.


Myöhemmin kuuntelimme Miisa Rotola-Pukkilaa. Hän kertoi meille kuinka hän onnistui saavuttamaan unelmansa tulla kuuluisaksi youtuberiksi.Oli mahtavaa kuunnella heitä, koska he inspiroivat minua varmasti myös tekemään töitä saavuttaakseni omat unelmani!

Friday, January 10, 2020

Thursday, January 9, 2020

Adobe Illustrator


Tänään meidän koulussa me opiskelimme paljon teoria!

1. Mitä ovat rasteri ja vektori?


Digitaalinen paikkatietoaineisto jakaantuu kahteen muotoon mitkä ovat erilaisia. Ne ovat rasterimuotoiseen ja vektorimuotoiseen paikkatietoaineistoon. Niitä käytetään usein yhdessä, mutta ne soveltuvat eri tavoin erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen.
Rasteriaineistoilla ja vektoriaineistoilla on omat sovellusmahdollisuutensa ja rajoitteensa paikkatietojärjestelmissä. Usein rasteriaineistot ovat resoluutioltaan tarkkoja kuvatiedostoja, jolloin ne ovat myös tiedostokooltaan isoja. Puolestaan vektoriaineistot ovat tiedostokooltaan pieniä, jolloin niiden käsittely on nopeaa.
2. A-Sarja


A-sarja on ISO 216 - standaria noudattava sarja paperikokoja, joilla on eri käyttötarkoitus koon mukaan.

A0 1189 x 841 mm
A1 841 x 594 mm
A2 594 x 420 mm
A3 420 x 297 mm
A4 297 x 210 mm
A5 210 x 148 mm
A6 148 x 105 mm
A7 105 x 74 mm
A8 74 x 52 mm
A9 52 x 37 mm
A10 37 x 26 mm
3. Typografia


Typografialla tarkoitetaan tekstin suunnittelua ja sommittelua. Sen päämäärä on viestin oikeanlainen välittäminen.

Kolme kombo typografiassa tarkoittaa että jossakin tekstissä käytetään kolmea eri fonttia, esim. mainostaulussa. Nämä fontit ovat myös eri kokoisia, kuten otsikko, alaotsikko ja leipäteksti.

4. RGB, CMYK ja HEX


RGB (Red, Green, Blue) - värejä käytetään näytöillä, kuten tietokoneen ja television näytöillä.CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) - värejä käytetään tulostuksessa, kuten postikortit tai julisteet.HEX (Hexadecimal Color) - värejä käytetään nettisivuilla. Hex-värejä kuvataan kirjain- ja numerosarjalla, kuten #ffffff (valkoinen).
5. Antiikva, Groteski, Egyptienne, Kalligrafia, FantasiaAntiikvaAntiikvakirjaimet syntyivät Italiassa 1400-luvulla. Nimi antiikva viittaa antiikiin Roomaan.

1. Käyttökohteet:

- Pitkien tekstien lukemiseen, esim. sanomalehdet.

2. Luonne:

- Eloisa
- Ei liian vahvaGroteskiTasavahva kirjaintyyppi ilman päätteitä.

1. Käyttökohteet:

- Painatteet kuten ohjekirjat ja hinnastot. Kapeat palstat, taulukot, luettelot ja kuvatekstit.

2. Luonne:

- Yleiskäyttöinen
- Ongelmaton
- TavanomainenEgyptienne


Pariisilaisten juliste- ja kilpimaalareiden kehittämä. Egyptiennet ovat lähes tasavahvoja ja niiden x-korkeus on suuri.

1. Käyttökohteet:

- Otsikoihin

2. Luonne:

- Kiinnittää huomion
KalligrafiaTarkoittaa kirjoitustaidetta. Näihin kirjaintyyppeihin kuuluvat käsialaa jäljittelevät tyypit.

1. Käyttökohteet:

- Käyttö on ongelmallista johtuen kirjaintyyppien huonosta luettavuudesta. Esim. kutsukortit.

2. Luonne:

- Jäljittelee kaunokirjoitusta
- Vaikeasti luettava
Fantasia


Kirjaintyypit jotka eivät sovi muihin luokkiin.

1. Käyttökohteet:

- Vain otsikkokäyttöön.

2. Luonne:

- Persoonallinen
- Vaivalloinen luettava
- Helposti kuluva6. Mitä graafinen suunnittelu on?Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää. Tarkoituksena on saada katsoja ymmärtämään haluttu (toimeksiantajan) viesti helposti ja mahdollisimman ymmärrettävästi.

Tavoitteita ovat muun muassa informatiivisuus ja kuvakielen käyttö. Elementteinä käytetään värejä, tekstiä, typografiaa, muotoja, kuvia ym.


Graafinen suunnittelija voi suunnitella monenlaisia asioita, esim. kuvituksia, pakkausten ulkoasuja, opasteita, tai mainontaa.7. TekijänoikeusTekijänoikeus on tekijän oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. Teoksia voivat olla esim, elokuvat, äänitteet, maalaukset tai kirjalliset tuotokset (näihin lukeutuvat myös tietokoneohjelmat ja kartat ja graafisesti muotoillut teokset).
Tuesday, January 7, 2020

Tervetuloa blogiinTervetuloa!

Minun nimeni on Daria Lichy-Kulmala. Olen 36-vuotias ja olen kotoisin Puolasta. Tänään aloitin visualistin opinnot ja olen hyvin onnellinen siitä. Tässä blogissa haluaisin jakaa teille matkani valmistumiseen ja unelmieni saavuttamiseen. Päätin opiskella visualistiksi, koska minulla on oma yritykseni ja nämä opiskelut auttavat minua kehittämään sitä koska ne auttavat minua löytämään inspiraation. Myyn Suomessa lasten vaatteita ja haluaisin jakaa kanssanne muutaman kuvan alla. Toivottavasti pidätte blogistani.

Viola Minerva Virtamo ja Miisa Rotola-Pukkila

Tänään kävimme kuuntelemassa uskomattomien ihmisten luentoja, jotka kertoivat meille kuinka he onnistuivat saavuttamaan unelmansa. Ensin...